ЗА СОЗОПОЛ

       
 
Созопол е разположен на българското черноморско крайбрежие, на 35 км южно от  Бургас. Центърът му “Старият град” се намира на малък полуостров.
В близост до него са островите Свети Иван и Свети Петър. През 610г. пр. Хр. на мястото на днешен Созопол е основана елинска колония под името Аполония Понтика. Името на града идва от бог Аполон. Градът израства като важен търговски и пристанищен център. Котвата става емблема на Аполония и неизменен знак върху монетите, които тя сече.


Богатият град се превръща в център на високо развито изкуство. През 72г пр. Хр. градът е завладян и ограбен от римляните,  крепостната му стена – разрушена,а известната  статуя на бог Аполон от светилището е пренесена  на Капитолия в Рим. С  приемането  на  Християнството  за  официална  религия и  разделянето  на  Римската  империя градът  е  наречен  Созополис - Град  на  Спасението.  След настъпилите   промени  на  Балканския  полуостров  и  създаването   на  Българската  държава през 681 г., черноморските  градове, включително  Созопол, остават  в границите  на  Византия.
Особен интерес представляват созополските къщи от края на 18 и началото на 19 в. Изградени са от камък, обшити с дърво, с високо приземие, използвано в миналото за  съхраняване на вино и храни.

 За първи  път  градът  е  превзет  от войските  на  хан  Крум  през  812 г. и  включен  в  пределите  на средновековна  България. Разположен  на  границата  между  двете  велики  империи  България  и  Византия, Созопол  неколкократно  преминава от  българска  под  византийска  власт и обратно. Разпокъсана  на  три  царства  България  била  завладяна  от  турците. През  следващите  няколко  века градът   се  превръща  в  малко  и  незначително  рибарско  селище. От  епохата  на  българското  Възраждане .  са  запазени  около   100    къщи   с  характерна  архитектура, която  оформя  облика  на  старата  част   на   съвременния  град.

Днес Созопол  посреща  всяко  лято хиляди  туристи  и  очарова  с  многобройните  си  природни и културни забележителности, а модерното яхтено пристанище може да задоволи вкуса на най-капризния яхтсмен.

В близост до Созопол е разкрито уникално тракийско светилище Белик Таш. То представлява кръг от огромни камъни. Така подредените камъни образуват часовник, календар и обсерватория. Беглик Таш е наречен Българския Стоунхендж.

 


Само на 10 км южно от Созопол се намира резерват "Ропотамо". Река Ропотамо носи името на гръцката богиня Ро /Rо на гръцки означава “бягам”, а potamo означава “река”/, която с песните си и красотата си е спечелила милостта на пиратите и е спряла набезите им върху древна Аполония.Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни гори, а между дърветата растат голям брой лиани. В границите на резервата се срещат 257 вида птици, от които 71 вида присъстват в Червената книга на България.Резерватът е местообитание на редки животински видове. Резерватът се обитава от  50 вида бозайници: благороден елен и елен лопатар, сърни, муфлони, лисици, чакали, видри и колонии от прилепи в скалните пещери.